top_right_corner

 

Top Crestin 

The BaptistTop1000.com

Top66 Romanian Web Sites

 

 

Profeţiile Biblice | Teme biblice comentate | Ştiinţa în sprijinul religiei

  • profeţii împlinite sau pe cale de a fi împlinite (Isaiah, Daniel, Zaharia, Apocalipsa)
  • acest site este dedicat celor care doresc să-L descopere pe D-zeu prin cunoaşterea unor adevăruri ştiinţifice şi istorice uşor de corelat cu textele biblice
  • ca să înţelegeţi temele dezbătute mai jos citiţi din Biblie cărţile lui Isaiah, Daniel, Zaharia, Evanghelia (Ioan), scrisorile către Romani şi Corinteni, Apocalipsa.
I. Profeţiile din cărţile lui Isaiah, Zaharia şi Daniel
arrow

Unii privesc la lucruri din istorie ca un mic copilaş care se uită la părinţii săi fără putinţa de a înţelege ce doresc acei părinţi de la el sau modul în care îi poartă de grijă; alţii privesc la istorie ca la un sul gata scris; ei ştiu cine l-a scris aşa şi de ce, ba mai mult nu se vor mira de lucrurile care vor urma sau care au venit deja, fiindcă le ştiau mai dinainte.


II. Cand ar putea fi sfârşitul lumii materiale?
arrow

"Roagă-te ca şi cum ai muri mâine, acţionează ca şi cum ai trăi vesnic!"...


III. Semnul Fiarei
arrow

Ce este semnul Fiarei a 4-a, "cea care era, nu mai este, şi va veni" - ar putea fi fostul imperiu roman devenit U.E şi apoi o mare dictatură din cauza crizei economice mondiale?


IV. Lumea materială - o lume simulată intr-o altă lume, veşnică?
arrow

"Cine suntem, de unde venim şi încotro ne indreptam?" - paralelă intre lumea noastră şi lumile virtuale


V. Ce se întâmplă după moarte cu oamenii
arrow

Pentru cei vii oamenii morţi nu sunt conştienţi. Ei sunt "adormiţi", fiind ca un program in stare arhivată pe hard disk-ul unui calculator.


VI. Ce reprezintă Sfânta Treime?
arrow

Matei 28:19: "Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh". Tatăl = Cuvântul, informaţia, voinţa (C); Fiul = materia, Cel prin care s-au făcut toate lucrurile văzute şi nevăzute (M); Duhul Sfânt – energia prin care există Fiul, Ingerii, Universurile, cel material şi universurile veşnice unde locuieşte Creatorul (E)


VII. Cum poţi recunoaşte un cult creştin
arrow

Un cult religios creştin este cel care nu susţine că mântuirea vine prin doctrina proprie, nu defăimează doctrina altor culte, nu stabileşte timpuri şi vremi pentru venirea a doua a lui Christos...


VIII. În ce scop a fost creată lumea materială?
arrow

Este o lume a probaţiunii în scopul trierii celor care poartă în ei sămânţa veşniciei dintre cei care au iubit mai mult lucrurile materiale decat propriul suflet..."primiţi apa vieţii fără plată". Se referă la viaţa veşnică după moarte unde hrana odată primită, e pentru totdeauna. Cine vrea această "hrană" în schimbul slavei omeneşti?


IX. Cum a învins crestinismul
arrow

Iisus a propovăduit Impărăţia Cerurilor doar 3 ani, n-a strigat pe străzi, nu s-a implicat în politicile vremii, n-a lăsat nimic scris de mâna Lui şi totuşi...


X. Proorociri făcute de Iisus
arrow

"Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul." - Matei 24:14


XI. Iisus Christos - ce ne spune Biblia despre El, cine a fost Iisus cu adevărat
arrow

"Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl" "...îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns" Zaharia 12:10


XII. Secte religioase aflate la graniţa adevărului biblic, sau chiar dincolo de el
arrow

"Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi" - Matei 24:24. " Isus a răspuns: "Băgaţi de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: "Eu sunt Hristosul", şi "Vremea se apropie." Să nu mergeţi după ei." - Luca 21:8


XIII. YOGA / Budhismul - minciuna reîncarnării - Gods Of The New Age
arrow

In anul 1900 erau pe pamant 2 miliarde de oameni, acum sunt 6 miliarde (2006), la început au fost câteva mii, pană acum au trăit şi murit aprox. 80 miliarde de oameni. Creşterea de la cateva mii la 80 miliarde s-a facut prin reincarnările unor entităţi venite de unde? Pe ce planetă se vor mai reîncarna sufletele oamenilor morţi după ce oamenii vii vor fi atât de mulţi incât nu vor mai încăpea pe Pământ?


XIV. Profeţii biblice privitoare la Islam şi lumea arabă
arrow

Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul şi cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului" Isaiah 19:24


XV. Curba civilizaţiilor. Paradoxul transferurilor de civilizaţie
arrow

"Cine duce pe alţii în robie, va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis de sabie..." Apoc. 13:10


  XVI. De ce este necesară credinţa? Rolul acestei scrieri
arrow
 

"Daca nu cred si exista, am pierdut totul, daca cred si nu exista, n-am pierdut nimic!" (Blaise Pascal).

 

Cuvântul Bibliei © 2007
bottom_left_corner